Kilang Kopi >>

Sokongan Teknikal >>

Liputan Media >>

Hubungi Kami >>

 
     
         
 
 
Sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, semua produk “Kongs White Coffee” telah dikaji dan diuji secara saintifik, dan menepati standard keselamatan dan kesihatan negara bagi menjamin produk keluaran kami berkualiti terulung.

Sebagai contoh, semua produk “Kongs White Coffee”, tidak kira dari segi ramuan atau proses pengeluaran, telah mendapat kelulusan sijil pengesahan Halal tertakluk kepada undang-undang yang berkuatkuasa bagi memastikan ianya sesuai diambil oleh pengguna muslim/muslimah di dalam dan luar negara.

Dari segi sains, semua produk “Kongs White Coffee” akan dihantar ke makmal yang berwibawa untuk menjalani ujian pengesahan yang paling ketat, antaranya termasuk pengesahan terhadap kandungan khasiat, saiz hidangan dan sebagainya.